Clubcontributie

/Clubcontributie
Clubcontributie 2019-09-16T09:45:23+00:00

Club Contributie


Aan-of afmelden lidmaatschap

Dit dient te gebeuren voor 15 augustus bij de secretaris.
Liefst schriftelijk, maar het mag ook telefonisch op 06-28599054

Procedure bij ledenmutaties en nieuwe website

Er is momenteel GEEN wachtlijst voor nieuwe leden.
Alle info over de club: zie onze nieuwewebsite: www.debredelee.nl

Afmeldingen en/of wijzigingen voor de clubavonden

  • Liefst zo vroeg mogelijk.
  • De uiterste tijd hiervoor is de clubavond zelf tot 18.30 uur.
  • Altijd telefonisch bij de familie Naber op nummer: 0174-630848.
  • Tijdens de clubavonden mag het ook mondeling bij Joost of Peter.

Contributie overmaken

De contributie dient voor de start van het nieuwe seizoen te gebeuren op bankrekeningnummer NL16RABO0142295566 t.n.v. Penningmeester bridgeclub “De Brede Lee” te De Lier.

De bedragen staan hieronder vermeld:

  • Gewone leden € 70 en gewone dubbelleden € 62,50.
  • Nieuwe leden betalen € 80; nieuwe dubbelleden € 72,50.

Onder dubbellid wordt verstaan: iemand, die bij meer dan 1 bij de NBB aangesloten bridgeclub ook al lid is.