Club Reglement 2019-04-15T14:02:40+00:00

Reglement kaartavonden bridgeclub “de Brede Lee”


– laatste wijziging op 6 oktober 2015

Om de bridgeavonden van onze vereniging soepel te laten verlo­pen volgen hier enkele richtlijnen voor onze kaartavonden:

 • We spelen op de maandagavonden in gebouw “ ’t Centrum “,
  Hoofdstraat 100 in De Lier; telefoon 0174-512632.
 • Het seizoen start op de eerste maandag van de maand September.
 • We beginnen om 19.45 uur met de eerste ronde. Zorg ervoor om op tijd aanwezig te zijn. De zaal is om 19.15 uur open.
 • Indien u NIET komt bridgen moet u VOOR maandagavond
  18.30 uur afzeggen bij de wedstrijdleider:
  Joost Naber tel. 0174-630848.
 • In het gehele gebouw mag er niet gerookt worden.
 • Na de derde ronde houden we een korte pauze.
 • Na 5 of 6 avonden vindt promotie/degradatie plaats.  De laatste drie paren uit de A, B, en C-lijn degraderen en de nummers 1 tot en met 3 uit de B, C en D-lijn promoveren.
 • Na afloop van de laatste ronde wordt de score berekend. De voorlopige uitslag wordt dan bekendgemaakt. De officiële uitslag wordt even later neergezet op onze website: www.nbbclubsites.nl/club/22027/
  Op onze volgende kaartavond wordt de officiële uitslag ook nog opgehangen op het prikbord in de zaal.
 • Een ronde bestaat uit vier spellen. Bij het vijfminuten -signaal moet men al bezig zijn met het laatste spel. Indien men nog niet bezig is met het laatste spel mag men hiermee niet meer beginnen; in de pauze of na afloop van de zesde ronde dient dit  spel te worden nagespeeld.
 • Zoals gebruikelijk tikt Noord de score in op de Bridgemate en controleert Oost deze score. Zorg dat dit NAUWKEURIG gebeurt s.v.p. !
 • Indien U als paar afzegt voor een avond ontvangt U een score van 45%.
  Als U met een invaller komt, dan bij voorkeur met iemand van binnen de club.
  De speelsterkte van deze invaller of invalster doet er verder niet toe.
  Wel moet U dit ALTIJD doorgeven aan de wedstrijdleider VOOR maandagavond 18.30 uur.
 • Indien U met een invaller van BINNEN de club speelt, dan krijgt U de door U behaalde score van die avond met een minimum van
  47,50 %.
 • Indien U met een invaller van BUITEN de club speelt, dan is Uw score als volgt:
  • speelt U met invaller boven 55 %, dan wordt dit afgerond naar beneden op 55 %
  • speelt U met invaller beneden 45 %, dan wordt dit afgerond naar boven op 45 %
  • ligt Uw score tussen de 45 en 55 %, dan behoudt U deze score
  • Indien U op verzoek van de wedstrijdleider in een andere lijn komt te spelen, dan krijgt U altijd een minimale score van 47,50 %.
 • Indien U als paar voor promotie in aanmerking wilt kunnen komen, dan moet U minimaal 3 avonden per serie met Uw eigen partner hebben gespeeld

Reglement voor de Slemcup

Door de wedstrijdleider worden wekelijks naar de scores gekeken hoeveel slems er op de clubavond geboden zijn. Het paar dat voor deze Slemcup de meeste punten heeft behaald over het gehele seizoen wint de Slemcup. De slemcup is een wisselbeker !
Alleen de slems met de EIGEN partner tellen mee voor deze cup.

De punten voor de slemcup kunnen als volgt behaald worden:

 • grootslem geboden en gehaald: 2 punten
 • kleinslem geboden en gehaald:  1 punt
 • grootslem geboden en NIET gehaald: 2 punten in mindering
 • kleinslem geboden en NIET gehaald: 1 punt in mindering